Ves enrere Declaració de MTDs en el sector PORCÍ

Declaració de MTDs en el sector PORCÍ

ECOGAN

Els titulars d'explotacions porcines que no hagen realitzat mai la declaració a ECOGAN o hagen introduït canvis en l'explotació des de la seua última declaració, poden realitzar des del dia 1 de gener i fins al dia 29 de febrer de 2024 la comunicació en ECOGAN de les MTDs aplicades en la seua granja durant l'any 2023.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació recomana que, amb la finalitat de millorar l'estimació d'emissions i el registre de MTDs, la comunicació es realitze anualment, encara que no s'hagen produït modificacions en les dades declarades en la comunicació anterior. En este cas, únicament s'ha de reexpedir la declaració anterior.