Filtrat per: Ramaderia .

Modificació del Pla Anual Zoosanitari per a 2024

La presència confirmada del serotip 4 del virus de la Llengua Blava en una explotació sentinella de la a la comarca de Baix Segura dona lloc a la modificació de l'estatus sanitari de la província...

Pla Anual Zoosanitari per a 2024 de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Comunitat Valenciana ha publicat la resolució per la qual s'aprova el Pla anual zoosanitari per a 2024 de la regió i altres actuacions...

RESOLUCIÓ sobre mesures de formació exigides en les granges bovines

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, de mesures de formació exigides en el Reial decret 1053/2022, de 27 de desembre, pel qual s'establixen...

Declaració de MTDs en el sector PORCÍ

ECOGAN Els titulars d'explotacions porcines que no hagen realitzat mai la declaració a ECOGAN o hagen introduït canvis en l'explotació des de la seua última declaració, poden realitzar des del dia...

COMUNICAT IMPORTANT A LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA: INCIDENT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, de la Conselleria d'Agricultura Ramaderia i Pesca del Consell de la Generalitat, com a òrgan competent, informa que recentment s'ha produït un...