Agricultura - Portal Agrari

Agricultura

Text Agricultura

La Comunitat Valenciana destaca com a gran productora i exportadora de béns agrícoles a Espanya. Per aquest motiu, el paper que juga l'agricultura a la regió és fonamental a nivell econòmic, social i ambiental.

El repte d'aquest sector rau en assolir la sostenibilitat i millorar la productivitat a través de l'eficiència, amb la finalitat d'augmentar la competitivitat dels productes valencians en el mercat global.

En aquesta secció, es proporciona informació detallada sobre les pràctiques agrícoles que impulsen la regió, així com recursos i eines per al desenvolupament sostenible del sector.