Avisos de tractaments

Avisos de tractaments

Els avisos fitosanitaris consistixen en publicacions puntuals dels moments i mitjans de lluita oportuns per a controlar les distintes plagues i malalties dels cultius de tot el territori de la Comunitat, així com qualsevol altra informació que es considere d'interés per al sector. Aquests avisos i notes informatives complementen als Butlletins d'Avisos, que es poden consultar ací.

XYLELLA FASTIDIOSA

AMETLER

ARRÒS

CAQUI

Seguiment de Pseudococcus longispinus

Seguiment de Dialeurodes citri

Seguiment de Paraleyrodes minei

CÍTRICS

Mosca blanca (Dialeurodes citri)

Pulvinaria polygonata

Tinya de la llimera (Prays citri)

Seguiment del poll roig de Califòrnia

Seguiment de Dialeurodes citri

Cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae)

Seguiment del Cotonet de Sud-àfrica

Seguiment de Ceratitis capitata

Els nivells de mtd (mosca per parany i dies) i risc tenen una escala relativa segons els valors de la zona representada en el mapa.

Els mapes de risc s'han obtingut tenint en compte el nivell de plaga i la densitat de varietats tardanes i extra primerenques.

Aquests mapes són només orientatius i no garanteixen que no hi haja picades en les zones considerades de menor risc. Les actuacions de la Conselleria només serveixen per a reduir els nivells de població; sent imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus camps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.

Mapes de risc ceratitis:

Any 2023

FRUITERS

OLIVERA

Avisos de tractament Mosca de l'olivera (Bactrocera oleae)

Seguiment Mosca d l'olivera (Bactrocera oleae)

VINYA

 

Avisos de tratamientos