Butlletí d'avisos

El Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria vigila l'evolució de les plagues i malalties al territori de la Comunitat. Segons els cicles i les condicions agroclimàtiques s'emeten recomanacions de control i tractament. En alguns exemplars s'informa sobre les novetats legislatives quant als productes fitosanitaris i els seus residus, sanitat vegetal, laboratoris de diagnòstic, etc. Per a cobrir aquest servici es publiquen de 15-20 Butlletins d'Avisos Agrícoles per any, complementats amb avisos puntuals per a les distintes plagues i malalties així com qualsevol altra informació que es considere d'interés per al sector. Avisos i informacions que es poden consultar ací.
 
Poden subscriure's al Butlletí d'Avisos prement en Butlletí d'Avisos
 

 

 

Per a donar-se de baixa del butlletí d'avisos pot fer-lo prement en Baixa butlletí d'avisos