CONTROL I CERTIFICACIÓ DE LLAVORS

CONTROL I CERTIFICACIÓ DE LLAVORS

LA PRODUCCIÓ DE LLAVORS
 

Els requisits per a la producció i comercialització de llavors ve regulada en el Reglament General Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes de Viver, així com en diferents Reglaments en funció de l'espècie a obtindre:

Els productors de llavors hauran d'estar autoritzats per la comunitat autònoma on radique la seua seu social mitjançant la seua inscripció en el Registre d'operadors professionals de vegetals. Els cultius destinats a l'obtenció de llavors hauran de complir els requisits específics indicats en el Reglament corresponent segons l'espècie. En qualsevol cas, els productors de llavors hauran de realitzar una Declaració de Cultiu en la qual figuren les dades de la parcel·la a cultivar, la llavor utilitzada així com la categoria de la llavor a obtindre. Quan els Reglaments corresponents així ho determinen, els serveis oficials realitzaran les inspeccions dels cultius en les èpoques adequades. El precintat de les llavors obtingudes es comunicarà als serveis oficials amb la corresponent Declaració de Precintat, en la qual s'indicarà els lots de llavors produïdes, la quantitat i categoria d'aquests. En les espècies que requereixen Passaport Fitosanitari se sol·licitarà als Serveis Oficials l'autorització per a la seua expedició, i previ al precintat es realitzarà la presa de mostres oficial amb la finalitat de realitzar les analítiques corresponents.

EL PASSAPORT FITOSANITARI EN LLAVORS

Les llavors que (Annex XIII del Reglament UE 2019/2072) requereixen Passaport Fitosanitari per a la seua circulació en el territori de la UE són:

 • En l'àmbit de llavors de cereals (Directiva 66/402/CEE):
  • Oryza sativa L.
 • En l'àmbit de llavors de plantes hortícoles (Directiva 2002/55/CE):
  • Allium cepa L.
  • Allium porrum L.
  • Capsicum annuum L.
  • Phaseolus coccineus L.
  • Phaseolus vulgaris L.
  • Pisum sativum L.
  • Solanum lycopersicum L.
  • Vicia faba L.
 • En l'àmbit de llavors de plantes farratgeres (Directiva 66/401/CE):
  • Medicago sativa L.
 • En l'àmbit de llavors d'oleaginoses i tèxtils (Directiva 2002/57/CE):
  • Brassica napus L.
  • Brassica rapa L.
  • Glycine max (L.) Merrill
  • Helianthus annuus L.
  • Linum usitatissimum L.
  • Sinapis alba L.
 • Llavors de Solanum tuberosum L.