CONTROL I CERTIFICACIÓ DE PLANTES DE VINYA

CONTROL I CERTIFICACIÓ DE PLANTES DE VINYA

Exemple declaració precintat Vinya

Plantó de vinya

La producció de plantons de vinya per a ús en plantacions comercials ve regulada pel Reial Decret 208/2003, de 21 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya.

Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya

Sol·licitud d'etiquetes de vinya

El model de sol·licitud ha de dirigir-se amb registre d'entrada a la Secció de Certificació Vegetal. I per als obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques per via telemàtica a través del següent enllaç:

Una vegada tinga registre d'entrada, aquesta sol·licitud es pot avançar per e-mail a:

Registre de varietats

La inscripció en el Registre de varietats comercials és un requisit previ i obligatori per a la producció destinada a la comercialització.

No serà necessària la inscripció en el Registre de varietats comercials per a les varietats incloses en un catàleg comú de la UE i les incloses en els catàlegs nacionals dels països membres de la UE.

Llistat de clons de vinya espanyols admesos a certificació