Declaració anual de cultius

Declaració anual de cultius

Els operadors professionals registrats en el ROPVEG hauran de presentar per via electrònica les declaracions de cultiu i les de comercialització en el seu cas.