Nou Passaport Fitosanitari

Nou Passaport Fitosanitari

Nova Normativa Passaport Fitosanitari

 

SUBSTITUCIÓ DEL PASSAPORT FITOSANITARI

La nova normativa elimina la figura del passaport de substitució (distintiu RP) de la Directiva 2000/29/CE, però permet que un passaport fitosanitari puguera ser substituït per un altre, sent obligatori sempre qué la unitat comercial es subdividisca.

Article 93 del Reglament (UE) 2016/2031:

L'operador autoritzat que haja rebut una unitat comercial, podrà expedir un PF nou per a cada unitat comercial que substituïsca a l'expedida inicialment.

Si la unitat comercial amb PF se subdivideix, l'operador responsable de les noves unitats comercials, expedirà un PF nou per a cada unitat comercial que substituïsca a l'expedida inicialment.

Es podrà substituir si:

  • Es manté el requisit de traçabilitat.
  • Si els vegetals, productes vegetals i altres objectes continuen complint els requisits essencials per a l'expedició.
  • No s'han modificat les característiques dels vegetals, productes vegetals o altres objectes.

L'operador professional conservarà el PF substituït com a mínim 3 anys.