Taxes

Taxes

Taxa per a la inscripció en el registre d’operadors profesionals de vegetals, emissió de certificats i autorització del passaport fitosanitari: 

 

Taxa per Serveis Relatius a la Producció Agrícola

 

 

Taxa per a l’expedició de certificats que necessiten de la busqueda d’antecedents:

Taxa per Servicis Administratius (informes i duplicats)