Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Situació Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana

Xylella fastidiosa està inclosa en el llistat de plagues cuarentenarias de la Unió i, a més, és una de les 20 plagues prioritàries, per la qual cosa la lluita contra aquesta es considera de vital importància per a l'agricultura de la Unió en el seu conjunt.  El Reglament d'Execució (UE) 2020/1201 annex estableix les mesures obligatòries que cal prendre en el cas de detectar-se, i que són les mesures que s'estan aplicant en el territori de la Comunitat Valenciana, en la qual s'aplica l'enfocament d'erradicació que estableix l'esmentat reglament. En aquesta pàgina es pot consultar tota la informació relacionada amb la situació de la lluita contra aquesta malaltia que afecta els vegetals.

  • Visor cartogràfic:

En aquest apartat es pot consultar, a través d'un visor cartogràfic elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià, la Zona Demarcada de Xylella.

  • Situació:

En aquest apartat hi ha informació en pdf sobre: Els municipis afectats, dades estadístiques, pla de contingència i pla d'acció i informació genèrica sobre la plaga.

Parcel·les afectades

En aquest apartat es poden consultar les parcel·les incloses en zones infectades per Xylella fastidiosa conforme a la Resolució de 8 de setembre de 2020 (50 metres entorn del vegetal confirmat positiu).

Legislació:

En aquest apartat es relaciona la principal legislació relacionada amb la matèria i altres consideracions legals.

Informacions tècniques

En aquest apartat es poden consultar informacions tècniques sobre Xylella fastidiosa i sobre els insectes vectors.

Procediments:

En aquest apartat es pot accedir als procediments per a comunicar-se amb el Servei de Sanitat Vegetal i models d'impresos.

Altres:

En aquest apartat es poden trobar altres informacions d'interés que no estan en els apartats anteriors.