Denominacions d'Origen

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Tramontana, 16
46240 Carlet (València)

Telèfon 96 253 82 41 Fax 96 255 80 23
caecv@caecv.com
www.caecv.com

Twitter: @caecv

Facebook: @caecv
 
 

President: VICENTE FARO CARRIÓ.
Vicepresident: FEDERICO SAMPER ROSAS.
Secretari: SECRETÀRIA DEL PLE: REGINA MONSALVE MAYANS. TRESORER: JOSÉ VICENTE ANDREU MARCOS.

ZONA DE PRODUCCIÓ EMPARADA

Zona de producció: tota la Comunitat Valenciana

DADES DEL SECTOR (2021):

https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/05/Informe_2021.pdf