Històries de vida

Històries de vida

Històries de Vida és una de les mesures incloses en el Ir. Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana 2023-2026, i té com a objectiu la visibilització de les dones en l'àmbit rural i en el sector pesquer de la Comunitat Valenciana per a donar a conéixer els projectes que lideren i dels quals formen part.

Visibilitzar la contribució que les dones realitzen en el medi rural és un dels objectius de les polítiques internacionals, europees, estatals i autonòmiques per a equilibrar el despoblament, la masculinització i l'envelliment de la població d'aquests territoris i apostar pel suport a les noves oportunitats de desenvolupament i relleu generacional, objectius imprescindibles per a la promoció del medi rural i dels sectors productius que el sustenten.

Per a conéixer l'activitat que desenvolupen les dones del sector pesquer i de l'espai rural valencià, així com els detalls de les seues experiències, es prepara material divulgatiu, vídeos, fotografies i mapes, que contribueixen a definir referents per a futures generacions, acostar possibilitats professionals a la població juvenil oferint alternatives a la desocupació i posen en valor la labor de les dones que han treballat i treballen en aquests sectors fonamentals de l'economia.

Els projectes poden consultar-se a través del llistat o seleccionant-los en el mapa. Històries de Vida permet conéixer un gran nombre de projectes de diverses tipologies de gran valor socioeconòmic i cultural.

Per a formar part del projecte pot contactar amb  donesruralscv1@gva.es

Mapa de Històries de vida