Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació

La normativa europea per al període 2007-2013 va integrar l'enfocament o la metodologia LEADER, amb els principis bàsics d'actuació i les estratègies, en els programes de desenvolupament rural que es van aprovar en este període.

Esta metodologia, nascuda el 1991 com a nou mètode de treball en el desenvolupament rural, i que va iniciar el camí com a iniciativa comunitària proposta per la Comissió Europea, s'ha caracteritzat per la cessió de la iniciativa de planificació de les comunitats locals, que, organitzades en associacions publicoprivades com a grups d'acció local, elaboren i executen una estratègia de desenvolupament local per a un territori determinat, amb aprofitament dels seus recursos.

Al llarg d'estos anys l'enfocament LEADER ha demostrat la capacitat per a fomentar el desenvolupament de les zones rurals, d'acord amb un enfocament integrat i multisectorial, innovador, que preveu els recursos i les necessitats endògenes del territori, a través de l'aplicació d'un enfocament ascendent.

El Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 preveu en la Mesura 19. Suport per al Desenvolupament Local de Leader les ajudes destinades al desenvolupament de les zones rurals, per mitjà de l'aplicació d'esta metodologia, amb una dotació de 27 milions d'euros per a este període.

Programa de Desenvolupament Rural CV 2014-2020