Espai Personal

En l'Espai personal, es podrà consultar la informació present en alguns dels registres d'interés per als actors del sector agrari:

  • Dades Explotació Agrícola (REGEPA): consulta de les explotacions agrícoles notificades
  • Declaració Gràfica de l'Explotació: identificació geogràfica de les superfícies en el SIGPAC
  • Consulta de Drets de Pagament Bàsic i Ajuda Bàsica: accés a la Consulta Pública de Drets de Pagament Bàsic i Ajuda Bàsica del Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA)
  • Registre Vitivinícola de la Comunitat Valenciana: consulta de la informació relativa a les vinyes i la seua activitat, recollida a la Fulla d'Explotació (dades administratives i agrícoles, parcel·les, autoritzacions de plantacions, plantacions i el seu estat, etc.)
  • Consulta de Cursos d'Usuari professional de Productes Fitosanitaris realitzats en les entitats acreditades

Espai personal-2

Se l'informa que en accedir al seu Espai Personal en el Portal *Agrari, es tractaran les seues dades de caràcter personal. Pot consultar la informació d'aquest tractament en aquest enllaç.

Per mitjà d'Autenticació SMS, únicament podran accedir a l'espai personal els usuaris registrats en REGEPA. Davant qualsevol incidència o error amb el seu número de telèfon mòbil pot contactar amb sinapa-cau@gva.es

Espai personal