Ramaderia - Portal Agrari

Ramaderia

Text Ramaderia

La ramaderia juga un paper de gran importància a l'economia de la Comunitat Valenciana, així com a la seua cultura i identitat.

Aquesta secció mostra informació sobre les pràctiques responsables que asseguren la salut i prosperitat del patrimoni animal de la regió. Des del suport a la producció i sanitat animal, fins a iniciatives de sostenibilitat com ECOGAN i el seu compromís amb el creixement responsable d'aquest sector.

Novetats ramaderia

Modificació del Pla Anual Zoosanitari per a 2024

Modificació del Pla Anual Zoosanitari per a 2024

La presència confirmada del serotip 4 del virus de la Llengua Blava en una explotació sentinella de la a la comarca de Baix Segura dona lloc a la modificació de l'estatus sanitari de la província d'Alacant respecte a esta malaltia, la qual cosa comporta l'adaptació de les mesures contemplades en el Pla Anual Zoosanitari del 2024 a les circumstàncies epidemiològiques actuals per a previndre la difusió de la malaltia.

Pla Anual Zoosanitari per a 2024 de la Comunitat Valenciana

Pla Anual Zoosanitari per a 2024 de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Comunitat Valenciana ha publicat la resolució per la qual s'aprova el Pla anual zoosanitari per a 2024 de la regió i altres actuacions complementàries.

Este pla comprén el programa sanitari mínim que ha de complir tota explotació ramadera, els programes sanitaris específics, i la forma de remissió de mostres als laboratoris.

Com a novetat, destaquen les desinsectacions periòdiques per a previndre la incidència de malalties transmeses a través del mosquit, com la febre del Nil, la llengua blava o la malaltia vírica hemorràgica.

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/18/pdf/2024_381.pdf

Declaració de MTDs en el sector PORCÍ

Declaració de MTDs en el sector PORCÍ

ECOGAN

Els titulars d'explotacions porcines que no hagen realitzat mai la declaració a ECOGAN o hagen introduït canvis en l'explotació des de la seua última declaració, poden realitzar des del dia 1 de gener i fins al dia 29 de febrer de 2024 la comunicació en ECOGAN de les MTDs aplicades en la seua granja durant l'any 2023.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació recomana que, amb la finalitat de millorar l'estimació d'emissions i el registre de MTDs, la comunicació es realitze anualment, encara que no s'hagen produït modificacions en les dades declarades en la comunicació anterior. En este cas, únicament s'ha de reexpedir la declaració anterior.

COMUNICAT IMPORTANT A LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA: INCIDENT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

COMUNICAT IMPORTANT A LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA: INCIDENT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, de la Conselleria d'Agricultura Ramaderia i Pesca del Consell de la Generalitat, com a òrgan competent, informa que recentment s'ha produït un incident de seguretat que ha afectat les dades personals de les persones que han donat d'alta mascotes en el "Registre Supramunicipal d'Identificació d'Animals de Companyia de la Comunitat Valenciana" gestionat pel Consell València de Col·legis Veterinaris amb l'aplicació informàtica coneguda com RIVIA.

COMUNICAT CIBERATAC