Alimentació animal

Alimentació animal

Introducció

L'alimentació animal constituïx, des del punt de vista econòmic, un dels principals costos de producció en les explotacions ramaderes. Per este motiu, s'han fet grans esforços en el coneixement de les necessitats nutritives i en el desenrotllament de les racions alimentàries que permeten optimitzar la producció de les espècies ramaderes.

D'altra banda, constituïx el primer vincle de la cadena alimentària, i per això l'obtenció d'aliments de qualitat i sense risc per a la salut pública depén, en part, de l'ús de pinsos segurs. La legislació comprén una sèrie de normes encaminades a assegurar un alt nivell de protecció dels consumidors pel que fa a la seguretat i salubritat dels pinsos.

Enllaços de legislació:

  • Matèries primeres i pinsos (normes d'etiquetatge)
    • Reglament 767/2009 S'hi establixen les normes de comercialització i utilització dels pinsos, tant per als animals destinats a la producció d'aliments com per als que complixen un altre tipus de finalitats, incloent-hi els requisits per a l'etiquetatge, l'envasament i la presentació.
  • Higiene dels pinsos.
  • Pinsos medicamentosos.
    • Reial Decret 1409/2009, pel qual es regula l'elaboració, la comercialització, l'ús i el control de pinsos medicamentosos.