Identificació porcí

Identificació porcí

D'acord amb el Reial Decret 205/1996, tots els animals de l'espècie porcina han de ser marcats com més prompte millor i, en tot cas, abans d'eixir de l'explotació amb una marca, consistent en un cròtal auricular o un tatuatge, segons el que establisca l'autoritat competent. Esta marca determinarà l'explotació de què procedixen els animals i consistirà, com a mínim, en la seqüència de lletres i nombres següent:

  • Un màxim de tres dígits corresponents al número del municipi, d'acord amb la codificació INE.
  • Les sigles de la província.
  • Un màxim de set dígits que identifiquen, de forma única, l'explotació dins del municipi.

En el cas dels animals destinats a intercanvis, la marca es completarà amb la indicació ES al començament de la seqüència de lletres i nombres.