Identificació i registre de bovins

Identificació i registre de bovins

El sistema actual d'identificació i registre de bovins està basat en:

 1. Doble identificació auricular dels animals nascuts després de l'1 de gener de 1998, amb dos cròtals amb idèntic codi numèric. La longitud del codi varia segons l'origen de l'animal (el format dels cròtals de bovins nascuts a Espanya és ES + 12 dígits). La pèrdua o el deteriorament d'algun S'ha de comunicaR a l'OCAPA corresponent per a la petició d'un duplicat.
 2. Un document d'identificació individual (DIB), ), amb el mateix codi que les marques auriculars, que conté les dades de l'animal, les del titular i les de l'explotació. Està constituït per dos exemplars iguals:
  • Un exemplar que acompanyarà l'animal quan este abandonarà l'explotació.
  • L'altre es mantindrà sempre en poder del ramader o, si és el cas, de l'autoritat competent, i serà la base per a sol·licitar les ajudes corresponents del sector boví.
   El DIB serà expedit per l'autoritat competent després del naixement o l'entrada en una nova explotació. Per tant, quan l'animal canviarà d'explotació, el titular ha de sol·licitar un nou document.
 3. Un registre de bovins en cada explotació, on s'anotaran totes les entrades i eixides d'animals, a més de totes les incidències.
 4. Una base de dades informatitzada i actualitzada on hi ha registrats tots els animals bovins i els seus moviments (RIIA-REMO), des del naixement fins a la mort.
 5. L'obligació dels titulars d'explotacions de boví de notificar a les oficines comarcals de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua les entrades i eixides d'animals de les seues explotacions (inclosos naixements i morts), amb la finalitat de mantindre actualitzada la base de dades, qüestió imprescindible, d'altra banda, per a la concessió d'ajudes comunitàries.