Tipus de moviment

Tipus de moviment

En funció de les explotacions o establiments de destinació es pot diferenciar entre:

  1. dins de la comunitat autònoma
  2. entre comunitats autònomes
  3. entre estats membres de la Unió Europea o moviment intracomunitari
  4. a tercers països, este punt competència de l'Administració central de l'Estat a través dels punts d'inspecció fronterera (PIF).