Desinfecció de vehicles

Els vehicles de transport d'animals de producció (amb l'excepció dels ruscos d'abelles, mol·luscos, i crustacis), productes d'origen animal i subproductes d'origen animal (SANDACH) tenen l'obligació de realitzar la neteja i desinfecció dels seus vehicles en els centres de neteja i desinfecció autoritzats per l'autoritat competent en l'àmbit territorial este dels quals ubicat el centre.

El tràmit d'autorització dels centres es podrà realitzar a través del següent enllaç

Relació de centres de neteja i desinfecció autoritzats, veure document