Pla anual zoosanitari

Pla anual zoosanitari

Anualment, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua a través de la Direcció General competent en matèria de Ramaderia publica mitjançant Resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el Pla Anual Zoosanotario, el qual estableix les obligacions que les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana han de complir en matèria de sanitat animal. L'objectiu del mateix és dur a terme una vigilància epidemiològica en cadascun dels sectors ramaders, amb la finalitat de garantir l'estat sanitari de la cabanya.

D'aquesta manera, la Conselleria estableix per espècie ramadera i malaltia, la freqüència i calendari de mostreig, d'acord amb la situació sanitària i objectius marcats.

Els ramaders, a través dels seus veterinaris responsables d'explotació es responsabilitzen de participar en els programes de control o vigilància de malalties de manera que es garantisca un adequat nivell sanitari.

Aquest sistema de corresponsabilitat en el manteniniento i millora de l'estatus sanitari s'ha demostrat altament eficaç sempre sota control, supervisió i subsidiarietat dels Serveis Veterinaris Oficials dependent de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.