Pla Director de Ramaderia

Pla Director de Ramaderia

El Pla Director de Ramaderia 2008-2013 té com a objectiu impulsar, millorar i incrementar la competitivitat i la viabilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Per a aconseguir este objectiu, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, dins de les mesures que ha adoptat la Generalitat per a l'estimulació de l'economia valenciana, ha posat en marxa programes per a millorar les infraestructures ramaderes i garantir la seguretat alimentària dels productes d'origen animal, a més d'establir un programa complet de control en què es preveu la higiene de les explotacions ramaderes, la sanitat animal, l'ús de medicaments veterinaris, la investigació de residus en animals vius i l'alimentació animal.

Este pla director també pretén millorar les condicions de treball dels ramaders per mitjà de la posada en marxa de servicis de substitució. A més, també s'hi preveu l'aplicació d'una àmplia programació de cursos sobre diverses matèries, com ara la seguretat alimentària, la sanitat animal o el benestar animal, a més d'aconseguir al mateix temps complir les exigències de la Unió Europea en estes matèries.

En definitiva, el Pla Director de Ramaderia pretén donar suport a les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana fomentant accions i iniciatives que milloren les seues produccions, tant en qualitat com en seguretat alimentària, incrementen la seua competitivitat en els mercats i proporcionen un benestar més gran als ramaders a través d'estes mesures:

 1. Creació d'infraestructures comunes:
  • Xarxes d'abastiment i comunicació
   • Xarxes d'abastiment d'aigua a explotacions ramaderes
   • Millora d'infraestructures d'accés a explotacions ramaderes
   • Millora d'infraestructures energètiques.
  • Infraestructures que milloren bioseguretat:
   • Centres de neteja centres de desinfecció de vehicles
   • Bàscules de pesada
   • Magatzems intermedis de cadàvers
 2. Millora de les condicions mediambientals
  • Pla de gestió, tractament i valoració de subproductes ramaders
  • Foment de la instal•lació de plantes de biodigestió
  • Ajudes a la gestió mediambiental de purins
 3. Millora de les condicions sanitàries de les explotacions
  • Consolidació de la xarxa de vigilància epidemiològica
  • Foment de la creació i el manteniment d'agrupacions de defensa sanitària
  • Execució d'un pla d'eradicació de la malaltia d'Aujeszky
  • Suport a les mesures de control i eradicació de salmonel·la en avicultura
  • Manteniment d'un mapa sanitari avícola
  • Manteniment de la qualificació sanitària de les explotacions
 4. Millora del benestar animal
  • Suport al condicionament de les explotacions a la normativa comunitària
  • Posada en marxa d'un programa de formació en benestar animal
  • Suport a les entitats que vetlen per la protecció dels animals
  • Creació de la comissió autonòmica de benestar en animals d'experimentació
  • Creació del consell assessor de benestar animal en animals de companyia
  • Creació de la comissió autonòmica de benestar animal en parcs zoològics.
 5. Millora de la competitivitat de les explotacions ramaderes
  • Facilitar el traslado de las explotaciones por motivo de interés general
  • Facilitar el trasllat de les explotacions per motiu d'interés general
  • Suport a les inversions en explotacions
  • Millora de les condicions higièniques
  • Promoció de l'extensificació
  • Millora de la qualitat del producte final
  • Reducció de l'impacte ambiental
  • Creació de servicis de substitució als ramaders
 6. Garantir al consumidor la seguretat alimentària de les produccions ramaderes
  • Pla de control d'higiene de la producció primària ramadera
  • Pla d'investigació de residus en animals vius
  • Pla de control d'alimentació animal
 7. Suport a la sostenibilitat de la ramaderia extensiva
  • Afavorir el manteniment de races autòctones en perill d'extinció i races autòctones criades en règim extensiu
  • Selecció genètica dels reproductors per mitjà del programa de genotipatge en oví
 8. Facilitar la representativitat del sector ramader per mitjà de la creació del Consell Assessor de Ramaderia