Programes sanitaris oficials

Programes sanitaris oficials

La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a fi de salvaguardar la sanitat animal, a través dels seus servicis veterinaris oficials, du a terme programes de control sobre les malalties objecte de control oficial.

Estos programes de control es troben establits per a cada malaltia a nivell nacional i són aprovats per la Comissió.

Els programes de control oficial en matèria de sanitat animal duts a terme per la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua són:


Brucel·losi

 • Espècies afectades: bovina
 • Actuacions de control oficial:
  • control que el productor ha procedit a la presa de mostres a través del seu veterinari responsable d'explotació
  • marcatge dels animals positius i control sobre el seu sacrifici
  • realització d'enquestes epidemiològiques
  • control sobre les explotacions positives
 • Programa nacional d'eradicació de brucel·losi bovina
 • Espècies afectades: ovina i caprina
 • Actuacions de control oficial:
  • control que el productor ha procedit a la presa de mostres a través del seu veterinari responsable d'explotació
  • cmarcatge dels animals positius i control sobre el seu sacrifici
  • crealització d'enquestes epidemiològiques
  • ccontrol sobre les explotacions positives
 • Programa nacional d'eradicació de brucel·losi ovina caprina


Tuberculosi

 • Espècies afectades: bovina
 • Actuacions de control oficial:
  • control que el productor ha procedit a la realització de la prova de la intradermotuberculinització dels animals a través del seu veterinari responsable d'explotació
  • marcatge dels animals positius i control sobre el seu sacrifici
  • realització d'enquestes epidemiològiques
  • control sobre les explotacions positives
 • Programa nacional d'eradicació de tuberculosi bovina


Leucosi enzoòtica bovina


Peripneumònia contagiosa bovina


Encefalopaties espongiformes transmissibles


Lengua azul

 • Espècies afectades: ovina, caprina i bovina
 • Actuacions de control oficial:
  • control de la vacunació obligatòria per part del productor dels animals majors de tres mesos de les espècies bovina i ovina
  • vigilància entomològica
  • vigilància serològica i virològica
  • realització d'enquestes epidemiològiques en cas de positivitat
  • control sobre les explotacions positives
 • Programa nacional d'eradicació de la llengua blava


Malaltia d'Aujezsky

 • Espècies afectades: porcina
 • Actuacions de control oficial:
  • control de la presa de mostres per part del veterinari responsable de l'explotació
  • marcatge dels animals positius i control sobre el seu sacrifici
  • realització d'enquestes epidemiològiques
  • control sobre les explotacions positives
 • Programa nacional d'eradicació d'Aujezsky


Salmonel·losi

 • Espècies afectades: Gallus gallus i titots
 • Actuacions de control oficial:
  • control dels autocontrols que ha d'efectuar el productor
  • verificació de les mesures de bioseguretat de les explotacions avícoles
  • presa de mostres oficial
  • control del sacrifici de les explotacions positives i control de la destinació dels seus productes
  • realització d'enquestes epidemiològiques en el cas d'explotacions positives
 • Gallines reproductores
 • Gallines ponedores
 • Pollastres de carn
 • Titots


Influença aviària

 • Espècies afectades: totes les avícoles
 • Actuacions de control oficial:
  • control dels autocontrols que ha d'efectuar el productor
  • presa de mostres oficial
  • control del sacrifici de les explotacions positives
  • realització d'enquestes epidemiològiques en el cas d'explotacions positives
 • Programa de vigilància de la influença aviària


Encefalitis de l'oest del Nil