Consells Reguladors (DOP's i IGP's)

Ves enrere C.R.D.O.P. Raïm de Taula Embutxacat Vinalopó

Avinguda d'Alacant, 123
03670 Montfort (Alicante)
Tel: 96 560 48 59
Info@uva-vinalopo.org
www.uva-vinalopo.org
Facebook: @CRDOPUVaEmbolsadaVinalopo
Twitter: @uvavinalopo
Instagram: @crdopuvavinalopo
Youtube: @UvaDelVinalopo

Consell Regulador

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (CRDOP) Raïm de Taula Embutxacat Vinalopó és una corporació de dret públic, que espelma per la qualitat i promoció del raïm de taula emparada pel segell "Raïm de taula Embutxacat del Vinalopó amb DOP".

Característiques generals

El Raïm de Taula Embutxacat del Vinalopó és una fruita única en el món pel seu particular procés de maduració. A diferència d'altres raïms de taula, aquesta creix protegida sota una bossa de paper, que protegix tots els grans del ram fins a arribar a les mans del consumidor. Aquest peculiar sistema de cultiu conferix al nostre raïm unes característiques físiques i gastronòmiques excepcionals, que li han valgut per a ser l'únic raïm embutxacat amb Denominació d'Origen. La bossa protegix als grans de les inclemències meteorològiques, la qual cosa fa que aquests desenvolupen una pell molt més fina i coloració més uniforme per no haver de defensar-se de les agressions de la pluja, el sol o el vent.

Denominació d'Origen Protegida

Només set varietats de raïm poden ser emparades per la DOP: Aledo, Ideal, Dominga, Donya María, Rosetti i Victòria en pell clara; i Red Globe, que té pell negra.

L'únic distintiu que garantix que és Raïm Embutxacat Vinalopó amb Denominació d'Origen Protegida és l'etiqueta o separador numerat que porta cada caixa. Aquest segell de garantia resumix un procés de control de qualitat dels rams, que han de complir les exigències recollides en el Plec de condicions i el Manual de Qualitat de la DOP.

Àmbit geogràfic

La DOP Raïm de Taula Embutxacat del Vinalopó, per assegurar la procedència de tota la seua producció emparada, contribuïx al desenvolupament territorial de tota una comarca. Així, quest producte contribuïx a la creació de més de 13.000 ocupacions durant la campanya en la Vall del Vinalopó Mitjà, la qual cosa assegura el lligam territorial d'aquest cultiu i la seua contribució al desenvolupament dels set Termes Municipals que la conformen: Agost, Montfort, Novelda, Asp, El Fondó de les Neus, El Fondó dels Frares i La Romana.