Consells Reguladors (DOP's i IGP's)

Ves enrere I.G.P. Jijona y Turrón de Alicante

Polígon Industrial Espartal III

C/ Foia de Martí, S/N
03100 Xixona (Alacant)
Tel: 96 561 24 46 Fax: 96 561 24 27
consejoregulador@jijona.com
www.jijona.com
Facebook: www.facebook.com/TurronesJijona
Twitter: @TurronesJijona

Instagram: @consejoreguladorturronjijona

El Consell Regulador de les IGPs Xixona i Torró d'Alacant (fundat en 1939) és una corporació de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat per al desenvolupament les seues finalitats, podent realitzar tota classe d'actes de gestió i administració, que amb caràcter general subjecten la seua activitat al dret privat, excepte en les actuacions que impliquen l'exercici de potestats o funcions públiques, en les quals haurà de subjectar-se al dret administratiu.

L'estructura i el funcionament del Consell Regulador deu ser democràtic, regint en tot moment els principis de representació paritària dels sectors amb operadors inscrits, representativitat dels interessos econòmics d'entitats confluents amb el producte, i d'autonomia de gestió i organització dels processos electorals als seus òrgans rectors (ple, comité de certificació, comissions, etc.).

Les finalitats del Consell Regulador són la representació, defensa, garantia, promoció i difusió dels productes emparats sota les seues indicaciones geogràfiques, en els seus respectius mercats de desenvolupament, contribuint així a la normalització i internacionalització del prestigi i reputació dels seus productes emparats per tot el món.

Sinònim de qualitat

Durant més de cinc segles, el mestres torroners xixonencs han heretat de pares a fills l'exquisidesa i particularitat del bon fer dels torrons elaborats de manera tradicional amb tècniques i utensilis autòctons. El Consell Regulador de Xixona i Torró d'Alacant és l'entitat encarregada de gestionar aquesta cultura centenària, que ha fet que la ciutat de XIXONA siga coneguda a tot el món com "EL BRESSOL DEL TORRÓ" per perfeccionar aquest dolç.

IGP XIXONA - Dolça tradició

"Jijona/Xixona" és la indicació geogràfica d'una varietat de torró de textura blana, Turrón de Jijona/Torró de Xixona, elaborat amb ametles repelades i torrades que després de la seua molturació i barrejat amb l'endurida i blanquejada massa de xarop caramel·litzat (obtingut per la cocció de mel, clara d'ou o albúmina, sucre i/o sucres) donen lloc a una massa de color marró blanquinós, amb (o sense) grànuls d'ametla variable distribuïts de forma irregular entre aquesta, trencant el color natural del producte.

IGP TORRÓ D'ALACANT - Dolça tradició

"Turrón de Alicante/Torró d'Alacant" és la indicació geogràfica d'una varietat de torró de textura dura, elaborat amb ametles repelades i torrades, les quals queden inserides en l'endurida i blanquejada massa de xarop caramel·litzat, a manera de jaspi blanc, obtingut per cocció de mel, sucres i clara d'ou o albúmina, i recobert en la seua superfície amb oblies.

El que els fa únics

El prestigi i reputació dels torrons elaborats a Xixona estan avalats per la qualitat d'aquests, la qual està garantida per la consecució de tres característiques específiques de la seua elaboració:

  • Ingredients naturals (ametles, mel, sucre i clara d'ou) de les varietats més selectes del mercat.
  • L'aplicació durant l'elaboració dels torrons de tècniques tradicionals (torrat - cocció punt de bola - arrematat, etc.) i utensilis autòctons (torradors, mecàniques, molins de pedra, refinadors, boixets, etc.) que els conferixen autenticitat i diferenciació.
  • El saber i bon fer de les mans artesanes del "Mestre Torroner" a l'hora de l'adequació i acabat final del producte.

Aquests torrons han sigut avalats, per les seues propietats naturals, funcionals i saludables, com a Aliments Típics de la Dieta Mediterrània, i amb la dedicació i esforç dels més de 20 operadors inscrits al Consell Regulador, any rere any, els fan arribar a través de les seus diferents marques comercials i canals de venda, a totes les taules i famílies per a encantar els paladars més exquisits.