Laboratori agroalimentari

Laboratori agroalimentari

El Laboratori agroalimentari, Enològic i Mig Ambiental, constitueix una eina fonamental en el servei oficial de la Generalitat Valenciana respecte als seues necessitats analítiques destinades al control i seguiment de la qualitat i la seguretat agroalimentària.

Calç destacar que està designat per a la realització dels anàlisis de control oficial de la qualitat agroalimentària i la qualitat diferenciada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, en el marc de la seua competència en els àmbits del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (Pla COCA), del control oficial de la qualitat comercial de fertilitzants i dels controls oficials de l'anàlisi sensorial d'olis d'oliva verges.

FUNCIONS PRINCIPALS

  • La posada a punt de mètodes d'anàlisis de control oficial de qualitat sobre productes agroalimentaris d'acord amb la normativa vigent.
  • La realització d'anàlisis implicades en el desenvolupament dels programes de control oficial de la cadena alimentària (PNCOCA): producció primària, qualitat normativa i diferenciada d'aliments, fertilitzants.
  • La realització d'anàlisi sensorial en olis d'oliva verge i en vins.
  • La realització d'anàlisis implicades en l'emissió de certificats oficials d'exportació de vins.
  • La participació en projectes i estudis analítics relacionats amb la tipificació de la qualitat dels productes agroalimentaris i avaluació de contaminants.
  • La realització d'anàlisi agroalimentària a entitats de caràcter públic o privat, brindant assessorament tècnic quant a processos d'elaboració d'aliments i vins.
  • La realització d'anàlisi d'aigües continentals en el marc del compliment de la legislació de qualitat i normativa mediambiental.

ACREDITACIÓ

Per exigències de la normativa nacional i europea en l'àmbit de control alimentari el Laboratori treballa en un entorn de qualitat d'acord amb els requisits tècnics i de gestió de qualitat definits en la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025. El Laboratori està acreditat per *ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) dones del 20 de novembre de 1999, amb el número d'expedient 184/LE405.

  • Annex tècnic que recull els assajos acreditats:

https://www.enac.es/documents/7020/3409fb69-a996-473b-abc0-ba6b6bfad067

INSTAL·LACIONS

Els dependències laboratoriales són els següents:

LABORATORI AGRARI DE BURJASSOT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

C/ Pintor Goya, núm. 8

46100 BURJASSOT. València

Tel. 961925250

E-mail: labora_burjassot@gva.es

INSTITUT TECNOLÒGIC DE VITICULTURA I ENOLOGIA. LABORATORI D'ENOLOGIA DE REQUENA

Av. Del General Pereyra, 4

46340 Requena. València

Tel. 96232340

ORGANITZACIÓ

El Laboratori agroalimentari, Enològic i Mig Ambiental està adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Rural.

El laboratori Agrari de Burjassot te dues seccions:

  • Residus de plaguicides.
  • Control de qualitat agroalimentari: aliments, olis i greixos, vins i begudes alcohòliques, mitjans de la producció i panells de tast.

El laboratori de Requena se centra en anàlisi de vins, mostos i subproductes.

 

No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.