INFORMES DEL SECTOR AGRARI VALENCIÀ

Informe del Sector Agrari Valencià 2022

Informe del Sector Agrari Valencià 2022

L'Informe del Sector Agrari Valencià oferix anualment la informació i les estadístiques més rellevants per a conèixer la situació del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Es esta edició, es pot accedir dins de cada subcapítol als textos, taules i gràfics corresponents.

Index

   Títol

Taules

Gràfics

Capítol I

   Introducció

 

 

Capítol II

   Normativa agroalimentària

 

 

Capítol III

   Meteorologia i estat dels embassaments

​​

​​

III.1

Meteorologia

III.2

Estat dels embassaments

Capítol IV

   Estadístiques agrícoles

 

Capítol V

   Estadístiques ramaderes

 

Capítol VI

   Preus agraris

 

 

VI.1

Preus percebuts pels productors agraris

 

VI.2

Preus pagats pels productors agraris

 

VI.3

Salaris agraris

 

VI.4

Preus de la terra

Capítol VII

   Conjuntura agraria

 

 

 VII.1

Conjuntura dels principals cultius

   

 VII.2

Conjuntura de la cabanya ramadera

   

Capítol VIII

   Mitjans de producció agrària

 

​​

VIII.1

Recursos humans: Población agrària

VIII.2

Comercialització de llavors, plantes hortícoles, plançons de fruiters i vinya

Capítol IX

   Produccions, indústries i consum agroalimentaris

 

 

IX.1

Productes agroalimentaris de qualitat diferenciada

 
IX.2

Indústria agroalimentària

IX.3

Consum agroalimentari

Capítol X

   Comerç exterior agrari

 

​​​​​

X.1

Comerç exterior agroalimentari

X.2

Comerç exterior citrícola

Capítol XI

   Finançament agrari

 

 

XI.1

Subvencions públiques

XI.2

Inversions públiques

Capítol XII

   Comptes Econòmics de l'Agricultura

 

 

XII.1

Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2021

XII.2

Estimació dels Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2022

Capítol XIII

   Assegurancces agràries, danys meteorològics i fiscalitat agrària

 

 

XIII.1

Assegurances agràries

XIII.2

Danys ocasionats pels accidents meteorològics

Infografies mapes interactius danys

 

XIII.3

Fiscalitat agrària

 

Infografies mapes interactius fiscalitat

 

Capítol XIV

   Pesca marítima i aqüicultura

 

 

XIV.1

Ordenació del sector pesquer

 

XIV.2

Pesca marítima desembarcada

XIV.3

Producció de l'aqüicultura marina

 

Annex I

   Definicions i notes metodològiques

 

 

Annex II

   Estadístiques bàsiques