INFORMES DEL SECTOR AGRARI VALENCIÀ

Informe del Sector Agrari Valencià 2023

Informe del Sector Agrari Valencià 2023

 L'Informe del Sector Agrari Valencià oferix anualment la informació i les estadístiques més rellevants per a conèixer la situació del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Es esta edició, es pot accedir dins de cada subcapítol als textos, taules i gràfics corresponents.

Index

   Títol

Taules

Gràfics

Capítol I

   Introducció

 

 

Capítol II

   Normativa agroalimentària

 

 

Capítol III

   Meteorologia i estat dels embassaments

​​

​​

III.1

Meteorologia

III.2

Estat dels embassaments

Capítol IV

   Estadístiques agrícoles

 

 

Capítol V

   Estadístiques ramaderes

 

Capítol VI

   Preus agraris

 

 

VI.1

Preus percebuts pels productors agraris

 

 

VI.2

Preus pagats pels productors agraris

 

VI.3

Salaris agraris

 

VI.4

Preus de la terra

Capítol VII

   Conjuntura agraria

 

 

 VII.1

Conjuntura dels principals cultius

   

 VII.2

Conjuntura de la cabanya ramadera

   

Capítol VIII

   Mitjans de producció agrària

 

​​

VIII.1

Recursos humans: Población agrària

VIII.2

Comercialització de llavors, plantes hortícoles, plançons de fruiters i vinya

Capítol IX

   Produccions, indústries i consum agroalimentaris

 

 

IX.1

Productes agroalimentaris de qualitat diferenciada

 

 
IX.2

Indústria agroalimentària

 

 

IX.3

Consum agroalimentari

 

 

Capítol X

   Comerç exterior agrari

 

​​​​​

X.1

Comerç exterior agroalimentari

X.2

Comerç exterior citrícola

Capítol XI

   Finançament agrari

 

 

XI.1

Subvencions públiques

XI.2

Inversions públiques

Capítol XII

   Comptes Econòmics de l'Agricultura

 

 

XII.1

Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2022

XII.2

Estimació dels Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2023

Capítol XIII

   Assegurancces agràries, danys meteorològics i fiscalitat agrària

 

 

XIII.1

Assegurances agràries

XIII.2

Danys ocasionats pels accidents meteorològics

   

Infografies mapes interactius danys

   

XIII.3

Fiscalitat agrària

   

Infografies mapes interactius fiscalitat

 

 

Capítol XIV

   Pesca marítima i aqüicultura

 

 

XIV.1

Ordenació del sector pesquer

 

XIV.2

Pesca marítima desembarcada

XIV.3

Producció de l'aqüicultura marina

 

Annex I

   Definicions i notes metodològiques

 

 

Annex II

   Estadístiques bàsiques

 

 

 

Informes d'anys anteriors

Ves enrere Informe del Sector Agrari Valencià 2002

Informe del Sector Agrari Valencià 2002

El Informe del Sector Agrario Valenciano ofrece anualmente la información y las estadísticas más relevantes para conocer la situación del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana. En esta edición, se puede acceder dentro de cada subcapítulo a los textos, tablas y gráficos correspondientes.

Index    Títol Taules Gràfics
     Introducció    

Capítol I

I.1

I.2

   Cojuntura agraria

Cojuntura agraria europea

Cojuntura agraria espanyola

   

Capítol II

II.1

II.2

II.3

 

   Principals esdeveniments en el sector agrari valencià durant 2002

Esdeveniments d'interes per al sector agrari valencià

Assegurances agràries

Aspectes legislatius derivats de la política agrària comun de major

interés per al sector agrari valencià

 

 

 

 

Capítol III

III.1

III.2

III.3

   Meteorologia i estat dels embassaments

Meteorologia

Estat dels embassaments

Danys ocasionats pels accidents meteorològics

 

 

Capítol IV    Estadístiques agrícoles

 
Capítol V    Estadístiques ramaderes

 

Capítol VI

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4

   Preus agraris

Preus percebuts pels productors agraris

Preus pagats pels productors agraris

Salaris agraris

Preus de la terra

 

 

 

 

 

 

Capítol VII

 

 

   Conjuntura agraria

Conjuntura dels principals cultius

Conjuntura de la cabanya ramadera

   

Capítol VIII

VIII.1

VIII.2

   Mitjans de producció agrària

Recursos humans: Población agrària

Comercialització de llavors, plantes hortícoles, plançons de fruiters i vinya

 

 

Capítol IX

   Productes agroalimentaris de qualitat. Producció i Exportacions

 

Capítol X

X.1

X.2

   Comerç exterior agrari

Comerç exterior agroalimentari

Comerç exterior citrícola

 

 

Capítol XI

XI.1

XI.2

XI.3

   Finançament agrari

Credits procedents d'entitats financeres

Subvencions públiques

Inversions públiques

 

 

Capítol XII

XII.1

XII.2

   Comptes Econòmics de l'Agricultura

Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2001

Estimació dels Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2002

 

 

Capítol XIII

XIII.1

XIII.2

XIII.3

   Pesca marítima i aqüicultura

Aspectes legislatius relatius al sector pesquer

Ordenació del sector pesquer

Pesca marítima desembarcada als ports de la Comunitat Valenciana

 

 

 

 

 

Annex I    Definicions i notes metodològiques    
Annex II    Estadístiques bàsiques