Consulta’ns en línia

Formulari contacte online

Recorde que:

  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació ambiental, definida com a tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no ha de presentar la seua consulta mitjançant aquest formulari, sinó a través de la .Sol·licitud d'Informació Ambiental
  • Si es tracta d'una queixa o suggeriment, definida com a tal en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no ha de presentar-la mitjançant aquest formulari, sinó a través de la Formulació de queixes/suggeriments  davant els serveis administratius de la Generalitat Valenciana
  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació pública, definida com a tal en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, no ha de presentar-la mitjançant aquest formulari, sinó a través de la Sol·licitud d'accés a la informació pública.

En cas de tindre problemes per a visualitzar o enviar el formulari pot enviar un correu electrònic a saudep@gva.es