Subscriu-te a la revista L'Agrària

Subscriu-te a la revista L'Agrària

Se l'informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Nom del tractament: Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria d'agricultura.Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura
  • Finalitat del tractament: Gestionar llistes de distribució per a facilitar informació en matèria d'agricultura a les persones que ho sol·liciten
  • Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/proc19970
  •  Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.


Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç

Prement el botó Registrar consent que es tracten les meues dades de caràcter personal.

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Prova de verificació