Unitat d'Anàlisi de Sanitat Animal (UASA)

Unitat d'Anàlisi de Sanitat Animal (UASA)

La Unitat d'Anàlisi de Sanitat Animal (UASA) és el laboratori adscrit al Servici de Seguretat i Control de la Producció Agrària que té com a missió la realització de les analítiques que es desprenen del compliment de:

  • els Programes Nacionals d'erradicació i Plans d'actuacions enfront de determinades malalties animals, publicats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  • el Pla Anual Zoosanitari publicat per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
  • els Plans voluntaris de control de malalties animals del Ministeri i/o la Conselleria
  • les actuacions de control davant l'aparició de focus de Malalties de Declaració Obligatòria
  • el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària
  • les actuacions emmarcades dins dels Plans de Control de la Producció Agrària

El laboratori complix amb la normativa europea en l'àmbit del Control Oficial i altres Activitats Oficials encaminades a garantir el compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments per a animals i en sanitat animal.

La Unitat d'Anàlisi de Sanitat Animal està acreditada per ENAC des de l'any 2009 amb el número d'expedient 755/LE1622.

Contacte:

UNITAT D'ANÀLISI DE SANITAT ANIMAL (UASA)

Av. Enginyer Manuel Soto,18. 46024 València

Telèfon: 96 293 90 00

Correu electrònic: registrouasa@gva.es