Formació i adquisició de competències PDR CV

Formació i adquisició de competències PDR CV

PRÒXIMES ACTIVITATS FORMATIVES PDR +info

 

Les ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 desenvolupen l'operació 1.1.1 Prestació grupal de formació i adquisició de competències de la submesura 1.1. Suport a les accions de formació professional i adquisició de competències, de la mesura 1 Accions de transferència de coneixements i informació del PDR-CV 2014-2020

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són les entitats que presten els serveis de formació, en concret les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes elles sense ànim de lucre, directament relacionades amb el sector agroalimentari i el medi rural, que tinguen entre els seus objectius la qualificació dels professionals del sector agroalimentari.

Enllaç a l'ordre de bases (ORDRE 31/2017, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

https://dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11483.pdf

Enllaç al procediment:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18734

RELACIÓ D'ENTITATS BENEFICIÀRIES

COORDINADORA CAMPESINA DEL PAIS VALENCIANO-COAG

ASOCIACION VALENCIANA DE AGRICULTORES DE VALENCIA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLOGICA (SEAE)

FEDERACIO COOPERATIVES AGROALIMENTARIES DE LA C.V.

ASOCIACION UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL PAIS VALENCIANO (UPA-PV)

UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÁ

FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INGENIERIA AGRONOMICA

FEDERACION ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS COMUNIDAD VALENCIANA

ASOC EMPRESARIAL VALENCIANA DE FORMACION E INSERCION LABORAL DE LA SAFOR (FORINSA)

ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGRICULTORES (ASAJA-ALICANTE)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y GRADUADOS DE VALENCIA Y CASTELLÓN (COITAVC)

FUNDACION CAJAMAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA