Projectes pilot de cooperació PDR CV

Projectes pilot de cooperació PDR CV

L'objecte d'aquestes ajudes és el suport i foment de projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d'Equips d'Innovació. Aquesta ajuda ve contemplada en la mesura M16, Cooperació, del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020, concretament en la submesura 16.2, Suport per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, operació 16.2.1, Ajuda a projectes pilot per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són els components de l'Equip d'Innovació, agrupació de persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a tal per a resoldre un problema concret o aprofitar una oportunitat determinada mitjançant la implantació de projectes pilot o el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia. Aquestes agrupacions han d'estar constituïdes per almenys dos integrants, pertanyent, almenys un d'ells, a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari.

Enllaç a l'ordre de bases (ORDRE 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):
https://dogv.gva.es/datos/2018/02/09/pdf/2018_1197.pdf

Enllaç al procediment:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18708

Enllaç als documents de les memòries de projectes (enllaç intern al portal): https://portalagrari.gva.es/es/formacio-i-transferencia/projectes-innovadors-pdr-cv