Informe de conjuntura i seguiment de la sequera

Informes de conjuntura i seguiment 2024

Informes de conjuntura i seguiment 2024

CONJUNTURA AGRÀRIA I SEGUIMENT DE LA SEQUERA 2024

En aquest apartat es realitza una breu anàlisi sobre l'evolució de la meteorologia i la sequera, així com, la situació dels conques hidrogràfiques i l'evolució dels principals cultius de la Comunitat Valenciana en el mes corresponent.

  C.VALENCIANA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
Gener 2024
Febrer 2024
Març 2024
Abril 2024 * *​ ​​*
Maig 2024        
Juny 2024        
Juliol 2024        
Agost 2024        
Setembre 2024        
Octubre 2024        
Novembre 2024        
Desembre 2024        

 

* Document provisionalment en castellà