Butlletins d'Informació Agrària

Butlletins d'Informació Agrària

El Butlletí d'Informació Agrària oferix trimestralment informació i estadístiques actualitzades, que permeten conéixer la situació conjuntural del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Pot descarregar-se la versió completa (en format pdf) o les taules de dades (Excel).

Si necessita informació més detallada o de períodes anteriors, pot consultar l'Informe del Sector Agrari Valencià, polsant ací.

Butlletins d'Informació Agrària 2023 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

Butlletins d'Informació Agrària 2022 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

Butlletins d'Informació Agrària 2021 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

Butlletins d'Informació Agrària 2020 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

Butlletins d'Informació Agrària 2019 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

Butlletins d'Informació Agrària 2018 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

 

Butlletins d'Informació Agrària 2017 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

 

Butlletins d'Informació Agrària 2016 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

 

Butlletins d'Informació Agrària 2015 Document complet Taules
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre

 

Butlletins anteriors

Any 2014

Any 2013