Aportació documents Convocatòries obertes 19.2

Ajudes i subvencions

Una vegada presentada la sol·licitud de manera telemàtica qualsevol esmena o aportació documental posterior haurà de realitzar-se a través del següent enllaç per a totes les zones rurals LEADER:

L'aportació es pot realitzar:
- Per iniciativa de l'interessat.
- A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració.

Sense perjudici que la persona interessada adjunte la documentació que considere oportuna, així com aquella que, en el seu cas, se li haja requerit per l'Administració, quan hagen models normalitzats s'utilitzaran aquests.

Els models normalitzats es troben en l'apartat "Impresos associats" de cada enllaç.