Informació general

Informació general

La normativa europea per al Període 2007-2013 va integrar l'enfocament o metodologia LEADER, amb els seus principis bàsics d'actuació i estratègies, en els Programes de Desenvolupament Rural (PDR) que es van aprovar en aquest període.

Aquesta metodologia, nascuda en 1991 com un nou mètode de treball en desenvolupament rural, i que va iniciar la seua marxa com a iniciativa comunitària proposada per la Comissió Europea, s'ha caracteritza per la cessió de la iniciativa de planificació a les comunitats locals, que organitzades en associacions públic-privades com a Grups d'Acció Local (d'ara en avant GAL), elaboren i executen una estratègia de desenvolupament local per a un territori determinat, aprofitant els seus recursos.

Al llarg d'aquests anys l'enfocament LEADER ha demostrat la seua capacitat per a fomentar el desenvolupament de les zones rurals, sobre la base d'un enfocament integrat i multisectorial, innovador, que contempla els recursos i les necessitats endògenes del territori, a través de l'aplicació d'un enfocament ascendent.

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020) contempla en la seua mesura 19 - Apoyo para el desarrollo local de Leader, les ajudes destinades al desenvolupament de les zones rurals, mitjançant l'aplicació d'aquesta metodologia, amb una dotació de 32 milions d'euros per a aquest període entre 331 municipis repartits per les tres províncies.

Després de la modificació efectuada pel període transitori 2021-2022, s'ascendeix a més de 42 milions d'euros per a aquesta mesura.

Les ajudes LEADER de l' operació 19.2.1 «Implementación de las operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo», de la submesura 19.2. «Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo» del PDR-CV 2014-2020, s'aplicaran pels Grups d'Acció Local en els municipis de la Comunitat Valenciana, sobre la base de les seues estratègies de desenvolupament local participatiu seleccionades, segons el que s'estableix en les Resolucions de 19 de juliol i de 2 novembre de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, conforme a l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups d'Acció Local LEADER 2014-2020 i les estratègies de desenvolupament local participatiu.

Les AJUDES LEADER són un conjunt d'ajudes públiques, procedents de la Unió Europea (a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, FEADER), el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana que tenen com a objectiu fomentar la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià, mitjançant el suport a través de subvencions a projectes de caràcter productiu i no productiu, que s'executen en algun municipi beneficiari i s'enquadren dins de l'estratègia de desenvolupament local participativa (EDLP) elaborada pel Grup d'Acció Local (GAL) corresponent.

A la Comunitat Valenciana existeixen onze GAL’s. Cadascun d'ells, operarà en el conjunt dels seus municipis relacionats en l'Annex I de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018*, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

 

*Per a la Convocatòria 2022 i següents, regirà l'ORDRE 1/2022, de 14 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.