Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP)

Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP)

Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) es defineixen com el “conjunt coherent d'operacions la fi de les quals és satisfer objectius i necessitats locals, i que contribueixen a la realització de l'estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyat i lloc en pràctica per un grup d'acció local”.

Les EDLP es basen en la detecció a partir d'una anàlisi DAFO (febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats), per a detectar les necessitats pròpies dels municipis i utilitzar-les com a eina en actuacions que promoguen el desenvolupament econòmic i millors condicions socials per a la població dels entorns rurals.

Cada territori representat per un Grup d'Acció Local (GAL) estableix la seua pròpia estratègia.

A la Comunitat Valenciana, les EDLP de cada GAL, són:

Listado documentos