Identificació en animals de companyia

Identificació en animals de companyia

Registre Supramunicipal d'Animals de Companyia

Es tracta d'un Registre Oficial per a la inscripció d'animals de caràcter supramunicipal i obligatori per als gossos amb domicili habitual a la Comunitat Valenciana, aplicant-se també en gats i fures subjectes a trasllats intracomunitaris. Les consultes al registre es poden fer a través de la web.

La identificació i expedició de documentació dels animals de companyia està regulada en la següent normativa.

  • Ordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d'identificació dels animals de companyia.
  • Decret 49/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el passaport per a gossos, gats i fures.
  • Decret 48/2015, de 17 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 49/2005, de 4 de març, pel qual es regula el passaport per a gossos, gats i fures.