Marques de Qualitat

Una dels grans fortaleses del sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana és la qualitat dels nostres productes i la capacitat de mantindre una oferta regular i diversa al llarg de tot l'any en uns mercats cada vegada més exigents i competitius, d'ací la importància de la seua promoció, no sols a nivell econòmic, sinó també pel seu paper com a instrument per al desenvolupament rural i de preservació i valorització del nostre patrimoni i tradicions. Tot això sense oblidar la necessitat de protegir el medi ambient i avançar cap a fórmules més sostenibles de producció, permetent així la transició cap a un model sostenible en tots els seus vessants, econòmica, social i ambiental; i que considere de manera integral el conjunt dels serveis que aporta el sistema agroalimentari al conjunt de la societat.

En aquest context juguen un paper fonamental els nostres figures de qualitat agroalimentària diferenciada, especialment els denominacions d'origen protegides i els indicacions geogràfiques protegides, així com la nostra producció ecològica.

Aquestes figures són el màxim reconeixement a nivell europeu, reconeixement que garanteix l'origen i singularitat d'un producte agroalimentari únic lligat a un territori, en el cas dels denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. Quant a la producció ecològica, la reglamentació de la Va unir Europea protegeix una manera de produir aliments respectant els cicles naturals del sistema agrari i agroalimentari, minimitzant així l'impacte de l'activitat sobre el medi ambient.

ELECCIONS FIGURES DE QUALITAT 2021.

Mitjançant Ordre 13/2021 (DOGV 13/09/2021. Correcció d'errors 21/09/2021) és van convocar eleccions als consells reguladors i òrgans de gestió dels figures de qualitat agroalimentària i el Comité d'Agricutura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

En aquest enllaç pot trobar-s'informació sobre el desenvolupament i resultat dels eleccions

Resultat de les eleccions