Vinos varietales

Vinos varietales

La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, a través del Servici de Qualitat Agroalimentària, és l'autoritat responsable de garantir la certificació dels vins varietals, establida en l'article 63.1 del Reglament (CE) nº 607/2009 de la Comissió de 14 de juliol de 2009, pel qual s'establixen determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE) nº 479/2008 del Consell en el que afecta les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l'etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els operadors que elaboren i embotellen vi en la Comunitat Valenciana indicant en l'etiquetatge una o més varietats de raïm o l'any de collita en els vins sense denominació d'origen protegida ni indicació geogràfica protegida, han de tindre una autorització específica de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.