AJUDES ASSOCIADES

AJUDES ASSOCIADES

Les ajudes associades es concedeixen per la realització d'un determinat cultiu o pel manteniment d'un determinat tipus de bestiar.

Es dirigeixen a sectors o tipus d'explotacions vulnerables des del punt de vista social i econòmic.

Especialment sectors ramaders (boví de carn, oví i caprí i boví de llet), però també vegetals. Amb aquestes ajudes es tracta d'afavorir la sostenibilitat i la viabilitat d'aquests sectors.

A més, en aquest període es duplica el pressupost d'ajudes associades als cultius proteics, a fi de reduir la dependència externa d'Espanya en proteïnes d'origen vegetal.

D'altra banda, a més de aquestes intervencions, continuarà el pagament al cotó de bona qualitat, net i comercialitzable d'unes certes varietats cultivades en terres agrícoles autoritzades.

Més informació: