PAGAMENT REDISTRIBUTIU

PAGAMENT REDISTRIBUTIU

El Pagament Redistributiu implica la redistribució de l'ajuda d'explotacions grans cap a explotacions mitjanes i xicotetes. Per a això, a més de finançar-se d'una sisena part de l'Ajuda Bàsica a la Renda per a la Sostenibilitat, aquest pagament també es finança amb els imports obtinguts en la limitació de pagaments i la regressivitat.
El Pagament Redistributiu és un pagament complementari a l'Ajuda Bàsica a la Renda per a la Sostenibilitat (ABRS) i es concedeix a les primeres hectàrees de totes les explotacions.
Aquest pagament s'ha dissenyat per a afavorir a les explotacions mitjanes professionals utilitzant un doble llindar per a cadascuna de les 20 regions agràries. D'aquesta manera:

  • En les primeres hectàrees de l'explotació i fins al primer llindar (X hectàrees), el pagament redistributiu serà del 16,7% del valor mitjà regional g. En aquestes primeres X Ha, les explotacions no eixirien ni beneficiades ni perjudicades pel fet que Espanya haja decidit aplicar el Pagament redistributiu. Per tant, les explotacions de molt xicoteta dimensió no ixen ni afavorides ni perjudicades amb aquest pagament.
  • A partir del primer llindar (X hectàrees) i fins a un segon llindar (I hectàrees), el pagament redistributiu serà del 40% del valor mitjà regional g. Les explotacions de grandària mitjana, en la qual una part majoritària de la seua superfície es trobe compresa en aquest tram, passen a ser les realment afavorides pel Pagament redistributiu.
  • A partir d'aquest últim llindar d'hectàrees no es concedirà el pagament redistributiu.
  • Els llindars s'han calculat, per a cada regió, tenint en compte les característiques i estructura de les explotacions i l'import disponible.

Més informació: