Entitats Formadors en Benestar Animal ​​​​​​​

El benestar animal és un tema que preocupa de manera creixent a la societat en general, i al sector ramader en particular, i que està regulat en un amplíssim nombre de normes, cada vegada més estrictes, que fan referència tant a l'explotació, transport i sacrifici dels animals de producció, com als animals de companyia o d'experimentació.

Cadascuna d'aqueixes normes regula, dins de l'àmbit de les seues competències, aspectes comuns i altres específics per a cada sector o espècie. No obstant això, un dels punts en el qual totes conflueixen és en la necessitat que els animals, independentment de l'espècie o destí d'aquests, visquen sota les cures de persones que garantisquen el seu benestar.

En l'àmbit de les explotacions ramaderes, es fa especialment important l'obligació que el personal que treballe amb els animals posseïsca la capacitat i els coneixements necessaris per a garantir el compliment d'unes condicions mínimes de benestar al llarg de tota la vida dels animals.

Especialment delicat és el tema de les explotacions intensives, com és el cas dels pollastres d'engreixament i del porcí, així com del transport d'animals de proveïment o el seu sacrifici, previ atordiment, en l'escorxador. En aquests casos, es disposa de normativa específica en la qual es detallen els continguts o matèries que ha d'incloure la formació rebuda pels treballadors, així com altres aspectes relacionats amb la duració del curs, la freqüència dels cursos d'adequació dels coneixements, etc.

Per a harmonitzar tots els requisits relatius a la formació en matèria de benestar animal, a nivell autonòmic, es va publicar el Decret 205/2021, de 17 de desembre, del Consell, d'establiment dels requisits dels cursos de formació en benestar animal en la Comunitat Valenciana. En ell s'estableix el procediment perquè el personal que corresponga, per així requerir-lo la normativa d'aplicació en cada cas, de les explotacions ramaderes, del transport d'animals, dels escorxadors i dels nuclis zoològics, tinga la formació mínima en benestar animal, i per a aquesta finalitat s'estableix la tipologia, el contingut, l'organització i l'homologació dels cursos de formació en benestar animal, inclosa l'expedició quan siga procedent del certificat acreditatiu de la competència. Les entitats formadores que, sobre la base del citat decret, desitgen homologar els seus cursos de formació en matèria de benestar animal en la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar-ho a través del següent enllaç.

Per part seua, el personal que estiga obligat a rebre la formació mínima necessària sobre benestar animal establida en la normativa vigent, per a poder exercir la seua activitat en explotacions ramaderes avícoles o porcines, en el transport d'animals vius, en escorxadors o nuclis zoològics, pot consultar el Llistat de Cursos de Benestar Animal homologats a entitats formadores en la Comunitat Valenciana.