Centres de neteja i desinfecció

Centres de neteja i desinfecció

CEDEGA

Els vehicles de transport en el sector ramader són una via freqüent de propagació de les malalties infeccioses del bestiar, per això la neteja i desinfecció dels vehicles per al transport d'animals constitueix una mesura eficaç per a la prevenció i lluita contra aquestes malalties.
El servei de Producció i Sanitat Animal és l'encarregat del manteniment de l'aplicació informàtica de registre dels centres de neteja i desinfecció de vehicles (CEDEGA), mitjançant l'actualització i l'enregistrament de les dades sobre els centres i les seues inspeccions. Entre les funcions més comunes es troba:

  • Actualització de l'aplicació informàtica a les noves necessitats
  • Altes d'usuaris i modificacions del perfil
  • Seguiment i control dels centres que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana.
  • Remissió d'informes sobre el compliment del pla de control.

Accés a més informació sobre els centres de neteja i desinfecció de vehicles

Pla de control oficial dels centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar per carretera

Els vehicles dedicats al transport per carretera en el sector ramader constitueixen una baula important dins de la producció i sanitat ramadera, suposant els desplaçaments d'aquests vehicles un risc en la difusió i propagació de les malalties contagioses dels animals. D'aquesta manera, la neteja i desinfecció de vehicles utilitzats per al transport d'animals adquireix gran importància sanitària, tant si el transport d'animals es realitza entre explotacions ramaderes com si la seua destinació final és el transport dels animals a l'escorxador per al seu sacrifici. Per això, és necessària la verificació de l'adequació a la norma de les condicions bàsiques dels equips, instal·lacions i funcionament dels centres autoritzats; i la comprovació de la realització correcta de les operacions de neteja i desinfecció dels vehicles per part de l'administració pública.

És possible accedir a aquest pla a través del següent enllaç.