Sanitat Animal en animals de companyia

Sanitat Animal en animals de companyia

Xarxa epidemiovigilància animals de companyia

L' Ordre 3/2016, de 4 de març de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen els tractaments sanitaris obligatoris, els models de cartilla sanitària per als animals de companyia i es crea la xarxa de vigilància epizootiològica en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7739 d'11 de març de 2016) en el seu article 6 va crear una Xarxa de Vigilància Epizootiològica per a la comunicació de malalties epizoòtiques i zoonótiques confirmades per tots els veterinaris autoritzats en la Comunitat Valenciana. Aquestes malalties de declaració obligatòria indicades a continuació, s'hauran de comunicar en un termini màxim de deu dies a l'autoritat competent en sanitat animal. Es durà a terme a través del RIVIA, d'acord amb les directrius establides per aquest, a través del seu manual de procediment.

Les malalties de declaració obligatòria són:

  • Babesiosis
  • Dirofilariosis
  • Ehrlichiosis
  • Malaltia de *Lyme
  • Hepatozoonosis
  • Leishmaniasis
  • Leptospirosis
  • Ràbia
  • Rickettsiosis
  • Toxoplasmosis