Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació

Els pagaments directes del primer pilar de la PAC han de destinar-se a les explotacions agràries veritablement actives. La PAC 2015- 2022 possibilita una millor orientació de les ajudes, oportunitat que s'ha d'aprofitar per a garantir que els pagaments es concediran a aquells que generen una activitat real en l'àmbit agrari. Aquesta millor orientació és necessària per a evitar l'abandó de l'activitat agrària amb l'impacte que això pot tindre en la producció d'aliments i l'economia rural, com també corregir determinades situacions que danyen la imatge del sector agrari i contribueixen, a més, a legitimar les ajudes davant els productors i davant el conjunt de la societat.

A la Comunitat valenciana aquestes ajudes es dirigeixen a titulars d'explotacions agràries que tenen la major part de la seua superfície en aquesta. Aquestes explotacions han d'estar inscrites en el REGA o en el REGEPA i inclouen:

  • Un pagament bàsic als agricultors («règim de pagament bàsic»).
  • Un pagament per als agricultors que apliquen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient.
  • Un pagament suplementari per als joves agricultors que comencen l’activitat agrícola.
  • Un pagament d'ajuda associada voluntària.
  • Un pagament específic al cultiu del cotó.
  • Un règim simplificat per als xicotets agricultors.

S'inclou, a més, la possibilitat de realitzar sol·licituds de cessions de drets de pagament bàsic, sol·licituds d'assignació de drets de pagament bàsic a la reserva nacional i la tramitació d’al·legacions al SIGPAC, quan calga notificar canvis o modificació al SIGPAC.