Normativa autonòmica

Normativa autonòmica

 • Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambient  i clima, contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana i cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 6/2015, de 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables als pagaments als agricultors en zones amb limitacions naturals continguts en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.
 • Ordre 18/2016, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 6/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables als pagaments als agricultors en zones amb limitacions naturals continguts en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 23/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 24/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual  es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambient  i clima contingudes en el programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 2/2018, de 31 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 8/2018, de 14 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual  es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambient  i clima contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Ordre 5/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Resolució de 26 de gener de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria per a concessió i sol·licitud de pagament anual de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la política agrícola comuna per a l'any 2021.
 • Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador de les despeses corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat Valenciana i s'estableix la seua organització i funcionament.
 • Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova l'estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
 • Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (DOCV núm. 6809, de 03.07.2012).
 • Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagats i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (DOCV núm. 6629, de 13 d'octubre de 2011).
 • Ordre 11/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, pel qual es regula l'aplicació de la condicionalitat i s'estableixen els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals a la comunitat autònoma.

Altra normativa

Altra normativa