Subrogació

Subrogació

El document de subrogació de pagament permet la possibilitat que el beneficiari d'una subvenció canvie, és a dir, que una persona se subrogue en la posició del beneficiari d'una subvenció assumint els seus drets i obligacions, com pot ser el cas de mort abans de la resolució de la subvenció.

MODEL DE SUBROGACIÓ